Advanced search options

Vol 43, No 3 (1995)

New Writing from the Philippines

Table of Contents

Editor's Introduction

Introduction: The Pinoy Writer and the Asia-Pacific Century PDF
Emmanuel Torres 285–294

Stories

Karatig-Silid PDF
Mayette Bayuga 295–309
Pakiramdaman PDF
Ino Manalo 310–322
Now that I am Dead PDF
Reine Arcache Melvin 323–341
The Art of Understatement PDF
Cristina Pantoja-Hidalgo 342–353
Happy PDF
Linda Ty-Casper 354–358
Bad Thing/ Lenox Hill PDF
Marianne Villanueva 359–378
Gunshot (Excerpt from “Sun on Ice,” a novel in progress) PDF
Luis Cabalquinto 379–382
An Embarrassment of Riches (Excerpt from a novel in progress) PDF
Charlson Ong 383–418

Play

Magkano Ba ang Asawa Mo? Paunang Salita sa Dulang “Bingo” Bingo! PDF
Ricardo L. Saludo 419–452

Poems

Aso PDF
Danilo Abacahin 453–454
Going to America/ An Imaginary Letter to My Twin Sons PDF
Gémino H. Abad 455–459
Burol sa San Roque/ Si Taft sa Kalabaw/ Tubig-Alat sa Ating mga Mata/ Saltwater in Our Eyes/ Litel Mis Pilipings PDF
Jim Pascual Agustin 460–464
Two Voices PDF
Merlinda Bobis 465–467
Letter for All Souls’ Day/ San Francisco Blues/ Cargoes/ At the East Indies Organics Store/ Providence PDF
Maria Luisa A. Cariño 468–476
Heron-Woman/ Ichigo Ichie/ The Gift/ Origami/ Sagada Stills in Floating World/ Cancer Ward/ Tension Luminosa/ Biometrics PDF
Marjorie M. Evasco 477–482
Magdamag sa Wayang/ Sa Yogya alas Kuwatro ng Umaga/ Para sa Dayuhan sa Bangkok: Paano Kausapin ang Puta PDF
José Mario C. Francisco, S.J. 483–484
The Conversion PDF
J. Neil C. Garcia 484–486
From the Pedicab a Sea/ The Leavetaking/ At the Coming World/ Paper Boat PDF
Eugene Gloria 487–490
Wind)ow to the Wind— PDF
Sid Gomez Hildawa 491
Almusal/ Kay Edjop/ Paghahanda: “Exposure Trip” sa Smokey Mountain/ Leftover/ Afternoon Wind PDF
Neal Imperial 491–494
Short Time/ Enjambment/ November the Second/ The Death of a Revolutionary Friend PDF
Jaime An Lim 495–498
Alphabet Soup/ Amok/ Raising the Dead/The Beginning of Things PDF
Fatima Lim-Wilson 499–502
Coming Home/Woman of Many Voices/ Kay Gabriela Silang/Pulotgata PDF
Danton Remoto 503–505
Milkstone/ Mountain Afternoon PDF
DM. Reyes 506–508
Ang Magsasampagita/ Larawan sa Alapaap/ Kay Tu Fu na Makauunawa sa Hindi ko Babanggitin sa mga Taludtod na Ito PDF
Benilda Santos 509–511
Pahiwatig ng Ulan/ A Hint of Rain/ 2 Baryasyon sa Tema ng Paglaho/ Eclipse/ Lovingly yours/ Pulot at Kakanggata/ Orasyon 3 (siyamsiyam sa pitupito)/ Gulong ng Palad/ Misteryo sa Hapis/ Sey!/ Tala ng May-akda: Balik-Sariling Wika.... PDF
R. L. Santos 512—530
Man Opens Woman’s Diary in Her Absence/ Red Lips: A Villanelle on Wife-Beating/ The Garden of Earthly Delights/ Suminagashi (The Japanese Art of Paper Marbling)/ The Sadness of the Sea PDF
Ramon C. Sunico 531–536
Oyster Country/ The Wedding of Crisostomo Ibarra PDF
Constantino Tejero 537–538
Pictures of the Floating World/ Liham Mula sa Pasong Tirad PDF
Ruel S. De Vera 538–540